Bokningsvillkor


Användning

Användning av bokningstjänsterna avser besök på och användning av de bokningstjänster som förmedlas på onlineboka.com eller andra webbplatser där tjänsterna görs tillgängliga. Bokningstjänsternas funktion är att förmedla tjänster mellan företag och dess kunder. Vid otillåten användning som strider mot dessa villkor kan besökaren komma att stängas av från framtida användning.

Tjänsteleverantör

Vid bokning av tjänster på onlineboka.com förmedlas tjänsterna av den tjänsteleverantör hos vilken tiden bokas. Tjänsteleverantören abonnerar på bokningstjänster via onlineboka.com och är således den som ansvarar för tjänsten som bokas. Frågor om tjänsten eller reklamationer riktas således direkt mot tjänsteleverantören.

Personuppgifter

Vid bokning av tjänster via onlineboka.com lagras de personuppgifter du anger vid bokningen. De personuppgifter som av tjänsteleverantören efterfrågas är nödvändiga för att förmedla bokningen och upprätthålla bokningstjänstens funktionalitet. Personuppgifter som lämnas vid bokning skall vara riktiga och sanningsenliga. Tjänsteleverantören är i sin roll som personuppgiftsansvarig den som ansvarar för och sköter hanteringen av personuppgifterna. Läs mer om personuppgifter och datapolicy.

Cookies/lokal data

Vid användning av bokningstjänsterna kan det på använd enhet lagras cookies och lokal data. Denna data används för att spara val och inställningar, samt för anonyma besöksanalyser. Cookies och lokal data kan rensas genom webbläsarens inställningar.

Övriga villkor

Tjänsteleverantören kan applicera egna bokningsvillkor för exempelvis avbokning eller uteblivet besök. Se tjänsteleverantörens webbplats eller kontakta denna för frågor gällande övriga bokningsvillkor.